Content

Adres:
Substral Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 A
04-041 Warszawa
KRS 0000103169

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek,
w godz. 08:00 - 17:00

Dział Obsługi Klienta:
0-22 465 61 80 do 84

Produkcja:
0-22 465 61 85 do 86

Księgowość:
0-22 465 61 87 do 89

Fax:
0-22 465 61 91

infopl@evergreengarden.com

Substral24

Regulamin Promocji Kuponowej "Zwrot 10zł"

Promocja kuponowa dla Klientów "ZWROT 10 PLN"


Organizatorem promocji jest firma Evergreen Garden Care – producent nawozów SUBSTRAL Osmocote
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
KRS 0000103169, NIP 113-21-56-685; Regon 016015868, email: infopl@evergreengarden.com


Klientem jest osoba fizyczna, pełnoletnia, nie prowadząca działalności gospodarczej, która zakupi produkt objęty promocją - patrz pkt 1 regulaminu

Regulamin promocji:
1. Kup wiaderko 7,5kg, 10kg lub 15kg z nawozem SUBSTRAL Osmocote oznaczone kuponem "ZWROT 10 PLN";  zachowaj kupon oraz paragon lub fakturę zakupu.

2. Wydrukuj niniejszą kartę-zgłoszenie i uzupełnij czytelnie poniższe dane

Imię i nazwisko Klienta _____________________________________________ 

Numer rachunku bankowego
w formacie IBAN (26 znaków) ________________________________________ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną "Zwrot 10 PLN”. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. (ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.


_____________________________        ______________________________ 
miejscowość i data                                              podpis odręczny

3. Wyślij zgłoszenie (całą kartę) na adres organizatora promocji: 
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. 
ul. Ostrobramska 101A 
04-041 Warszawa

załączając:

a) kupon “ZWROT 10 PLN" oraz 
b) paragon lub fakturę zakupu.


4. Wypłata nastąpi w ciągu 15 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia na wskazany w pkt 2 rachunek bankowy. 

5. Klient może zrealizować maksymalnie 3 kupony.

6. Promocja trwa od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2019. Decyduje data stempla pocztowego.

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa;
2. W celu uzyskania informacji dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Organizatora należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: dataprivacy-pl@evergreengarden.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Promocji kuponowej „Zwrot 10 PLN”;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Nasze produkty baner

NASZE LINIE PRODUKTOWE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Produktów biobójczych należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam